Wallscanner D-tect 150 SV Professional

Publicerad: 22/1, 2013

Specialisten på objektlokalisering i tuff miljö!

  • Unik: tillförlitlig objektlokalisering i fuktig betong

  • Millimeternoggrann lokalisering av järnhaltig/järnfri metall och spänningssatta ledningar samt trästommar och plaströr

  • Digital visning av materialegenskaperna

  • Indikering av objektdjup ger smidig beräkning av betongtäckningen

  • Signalvyn (Signal View/SV) ger precisionsvisning av tätt liggande objekt

  • Specialisten på armeringslokalisering med 3 mätlägen för betong

  • Linjalvy: beräkning av objektavstånd, millimeternoggrann väggmarkering

  • Kalibreringsfri

Vårt produktutbud

Vi är medlemmar i Hyreskedjan

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.